Späť na všetky novinky

VYHLÁSILI SME VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA REKOŠTRUKCIU VEREJNÉHO OSVETLENIA V MESTE STUPAVA DO LED a SMART CITY TECHNOLÓGIE.

Po vykonanom audite verejného osvetlenia v meste Stupava a zhodnotení stavu sme pripravili projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia v celom meste.

Verejné osvetlenie a niektoré jeho komponenty nie sú v dobrom stave, sú zastaralé a energeticky náročné. Túto dokumentáciu sme museli viackrát upravovať a prerábať, hlavne z dôvodu, že viacero ulíc s osvetlením v meste nie je v majetku mesta. Snažili sme sa do vyhlásenie VO, získať čo najviac osvetlenia z týchto súkromných ulíc do majetku mesta, aby sme ich mohli zahrnúť do rekonštrukcie.


Rekonštrukcia VO bude prebiehať formou garantovanej energetickej služby (GES), celé osvetlenie pôjde do inteligentnej LED technológie s prípravou na pripojenie SMART zariadení, ktoré sú schopné snímať parametre ovzdušia, teploty, vlhkosti, osvetlenia, prachu, UV žiarenia a spracovávať dáta o doprave. Budú sa meniť komplet svietidlá, výložníky, rozvody, rozvádzače, na mnohých miestach stĺpy a na mnohých miestach sa budú pridávať ďalšie svetelné body.


Realizátor rekonštrukcie bude garantovať úsporu na spotrebe elektrickej energie až do výšky 50% a z týchto úspor sa bude počas 10 rokov časť tejto investície splácať.


Potom ako sme vysúťažili odborného verejného obstarávateľa, ktorý nám bude realizovať verejné obstarávanie a vyhlásili sme samotné konanie – súťaž. Samotné obstarávanie sa odhaduje na 5-6 mesiacov, takže začiatok prác odhadujeme v závislosti od výsledku VO na začiatok budúceho roka. Celkové náklady sa odhadujú na 1,5 mil. eur.


Viac si môžete prečítať aj na: 

https://zahori.sk/.../stupava-vyhlasila-sutaz-na.../