Kandidáti

Kandidát na primátora mesta Stupava

Spoznajte našich kandidátov

Kandidát na poslanca do BSK

Kandidáti

Kandidáti na poslancov
mestského zastupiteľstva v Stupave

Volebný obvod č.1

Viac info Kandidát
MVDr. Róbert Kazarka
(SOM Slovensko)
Viac info Kandidát
Stanislav Sokol
(SOM Slovensko)

Volebný obvod č.2

Viac info Kandidát
Ing. Ján Kušnír
(NEKA)
Viac info Kandidát
Ing. Róbert Mifkovič
(SOM Slovensko)

Volebný obvod č.3

Viac info Kandidát
JUDr. Štefan Haulík
(SOM Slovensko)
Viac info Kandidát
Ing. Juraj Vojtko
(SOM Slovensko)

Volebný obvod č.4

Viac info Kandidát
Ing. Martin Smeja, PhD.
(SOM Slovensko)
Viac info Kandidát
Ing. František Kralovič
(SOM Slovensko)

Volebný obvod č.5

Viac info Kandidát
Bc. Dominik Katona
(SOM Slovensko)
Viac info Kandidát
Mgr. Ľubomír Galko
(Demokratická strana)

Volebný obvod č.6

Viac info Kandidát
Ing. Ľubomír Bugala
(SOM Slovensko)
Viac info Kandidát
Ing. Marek Lacka
(SOM Slovensko)

Volebný obvod č.7

Viac info Kandidát
Ing. Jozef Zelenák
(NEKA)

Volebný obvod č.8

Viac info Kandidát
Mgr. Ján Kohútek
(NEKA)
Viac info Kandidát
Ing. Patrik Kollaroci
(NEKA)