Späť na všetky novinky

DOPRAVA - čo sme urobili a čo plánujeme?

Počas nášho volebného pôsobenia sme za posledné štyri roky zvládli zrekonštruovať množstvo cestných komunikácií, ako v Stupave, tak aj v blízkom okolí. Zrekonštruovali sme cesty alebo ich časti na uliciach Marchéggska, Záhradná, Agátová, Štúrová, Cintorínska, Slovenská, Karpatská, Školská ku športovej hale, Marianská, Karpatská, Nová obora, Bitúnková. V spolupráci so SSC sme zrekonštruovali ulice od Hlavnej cez Zdravotnícku, Školskú, Železničnú a Záhumenskú. Okrem toho sa zaviedla nová organizácia dopravy v centre, čím sme zlepšili nielen pohyb osobných vozidiel, ale aj chodcov. V našej spolupráci s BSK bola zrekonštruovaná Nová ulica. V tejto súvislosti bolo vybudované aj parkovisko Janka Kráľa.

Nemysleli sme len na vozidlá a cestnú premávku, ale aj na chodcov pohybujúcich sa v nej. Zrekonštruované chodníky boli na uliciach Marchégsska, Mlynská a pri zdravotnom stredisku a v časti Železničná. Mostík pri Mestskom kultúrnom a informačnom centre bol vynovený a je pre vás pripravený. Cyklisti tvoria taktiež dôležitú súčasť cestnej premávky a snažíme sa im budovať rôzne cyklotrasy. Veríme, že tá najnovšia pribudne v blízkej budúcnosti na úseku medzi Stupavou a Lozornom. Na doprave stále pracujeme a pre čo najvyššiu efektivitu využívania dopravy sme vypracovali dopravno – kapacitnú štúdiu, ktorá nám v tom pomôže a vďaka nej budeme môcť vybrať najvhodnejšie riešenie na organizáciu dopravy v centre mesta.

Je ešte mnoho vecí, ktoré spolu vieme zlepšiť. V nasledujúcom volebnom období chceme podporiť výstavbu nových dopravných trás, ktoré odľahčia už tak preťaženú dopravu, čím sa zredukuje výskyt kolón a dlhé čakanie prepojením Mástskeho obchvatu s Mariánskou a Štúrovou ulicou. Máme aj vlakovú stanicu, ktorá už má čosi za sebou. Našim cieľom je podporiť jej rekonštrukciu a premeniť ju aj jej prostredie na oddychovú zónu s komunitným centrom. Jej okolie poskytuje pokojnú prírodnú atmosféru, vhodnú pre rodiny s deťmi.

Najčastejšie využívaný typ dopravy je nepochybne autobus. Pri rekonštrukcii autobusovej stanice vybudujeme aj prestupný terminál, ktorý by nadväzoval na integrovanú dopravu. Pri stavbe nových cyklotrás sa chceme spojiť s okolitými mestami a zabezpečiť ich vzájomné prepojenie. Cyklotrasy by viedli od Borinky cez Stupavu do Záhorskej Bystrice až do Marianky a Lozorna. Čo sa týka cestných komunikácií pre autá, podporíme rozšírenie svetelne riadených križovatiek na úsekoch ulíc Hlavná-Zdravotnícka-Školská a Hlavná-Železničná-LIDL. Pre lepší pohyb chodcov vybudujeme prechody  zo strany Lesnej k Makoviciam a vytvoríme bezbariérové prechody v Máste. Rekonštruovať sa budú nielen chodníky ale aj povrchy ciest na frekventovaných úsekoch v závislosti od možností rozpočtu mesta.

Fotogaléria vám napovie viac.