Späť na všetkých kandidátov

MVDr. Róbert Kazarka
(SOM Slovensko)

Volebný obvod č.1

Narodil sa 26.05.1965 v Bratislave a od narodenia žije v Stupave. Promoval v roku 1990 v odbore Všeobecné Veterinárne lekárstvo na Vysokej škole Veterinárnej v Košiciach. Od roku 1990 pôsobí ako súkromný veterinárny lekár, obvodný veterinárny lekár pre Stupavu, Marianku a Borinku a je zapísaný v Slovenskej komore veterinárnych lekárov. Prvý raz bol zvolený za poslanca MsZ v Stupave v roku 1998-2022. V roku 2005-2009 som bol zvolený za poslanca Bratislavské samosprávneho kraja-člen komisie Regionálneho Rozvoja a Územného plánovania. Predseda komisie podnikateľskej v období od roku 2010 až 2018. Predseda komisie sociálnej v rokoch 2006 až 2010. Predseda komisie životného prostredia v rokoch 2002 až 2006. Zástupca primátora v troch volebných obdobiach až po súčasnosť. Uchádza sa o Vašu priazeň a podporu s cieľom dokončiť začaté práce na Územnom pláne mesta Stupavy, ktoré sú momentálne vo fáze konceptu.