Späť na všetkých kandidátov

Ing. Ján Kušnír
(NEKA)

Volebný obvod č.2

V blížiacich sa komunálnych voľbách sa bude uchádzať o post poslanca mestského zastupiteľstva za volebný obvod č. 2, v ktorom žije. V Stupave býva 15 rokov, no jeho deti, ktoré má tri tu už trávia celý svoj život. Rád by tomuto mestu v jeho fungovaní, rozvoji a modernizácii svojou odbornosťou pomohol. Ako stavebný inžinier v oblasti dopravných stavieb by chcel prispieť k zlepšeniu fungovania statickej a dynamickej dopravy v meste, rád by nastavil dlhodobý plán údržby a výstavby ciest, chodníkov a cyklochodníkov. Ako vášnivému cyklistovi mu leží na srdci mať v svojom okolí cyklocesty každým smerom z mesta a v dobrej kvalite a preto bude podporovať v spolupráci s kolegami z okolitých obcí ich prípravu, výstavbu a prevádzku. Jeho veľkým snom je priviesť do Stupavy koľajovú dopravu novou traťou a tento sen začal ako súčasný poradca ministra dopravy SR napĺňať v spolupráci so ŽSR prípravou štúdie realizovateľnosti. Jeho odbornosť je definovaná ukončením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave, stavebnej fakulte ako odborníka pre inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 23 rokov pracoval v súkromnej sfére ako projektant, autorizovaný stavebný inžinier a manažér projektov veľkých líniových stavieb pre Národnú diaľničnú spoločnosť, Železnice slovenskej republiky a mestá Bratislava a Košice. Je členom slovenskej komory stavebných inžinierov SKSI, členom predsedníctva slovenskej tunelárskej asociácie STA, bol členom stavebných komisií v Petržalke a v Stupave a momentálne pracuje ako poradca ministra dopravy SR. Jeho momentálne profesné motto: "Nie je bohatý región ten, kde si aj chudobní môžu dovoliť jazdiť autom, ale ten, kde bohatí jazdia verejnou dopravou".