Späť na všetkých kandidátov

JUDr. Štefan Haulík
(SOM Slovensko)

Volebný obvod č.3

JUDr. Štefan Haulík sa narodil dňa 25.3.1970 a od roku 2006 žije v Stupave. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 1997 pracuje ako advokát. Je členom Medzinárodnej advokátskej asociácie (International Bar Association) so sídlom v Londýne a arbitrážnym sudcom na Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Je ženatý a má dve deti. Počas aktuálneho volebného obdobia pôsobil ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Stupave, je členom Mestskej rady v Stupave a predsedom Majetkovej a legislatívno-právnej komisie. V nastávajúcom volebnom období sa uchádza o vašu podporu na post poslanca Mestského zastupiteľstva v Stupave pre 3. volebný obvod.