Späť na všetkých kandidátov

Ing. Martin Smeja, PhD.
(SOM Slovensko)

Kandidát na poslanca BSK: Volebný obvod Stupava, Borinka, Marianka

Ing. Martin Smeja, PhD. sa narodil 7.7.1982 v Bratislave, vyštudoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave v odbore priemyselná automatizácia. Aktuálne pracuje ako vedúci Zážitkového centra vedy Aurelium, ktoré popularizuje vedu a techniku zábavným spôsobom medzi deťmi a študentmi. Počas aktuálneho volebného obdobia pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva v Stupave, bol členom Mestskej rady a predsedom dopravnej komisie. Súčasne pôsobil aj ako župný poslanec na BSK, kde bol členom dopravnej komisie. Do nastávajúceho obdobia sa uchádza o Vašu podporu na post mestského poslanca v Stupave ako aj župného poslanca na BSK.