Späť na všetkých kandidátov

Bc. Dominik Katona
(SOM Slovensko)

Volebný obvod č.5

Bc. Dominik Katona sa narodil 13.08.1988 a od malička žije v Stupave. Študoval na osemročnom Gýmnáziu Bilíkova v Dúbravke, na vysokej škole dva roky Francúzsky jazyk a kultúru na Pedagogickej fakulte a potom ukončil trojročný bakalársky stupeň na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor Geografia, rozvoj regiónov a Európska integrácia. Pracoval v rodinnej firme zameranej na dopravu a súčasne v projekte športového klubu Pajštunáčik. V roku 2015 sa stal zrejme najmladším predsedom v histórií miestneho futbalového klubu a stál pri jeho obnove pod značkou FKM Stupava. V oboch športových projektoch pôsobí ako tréner mládeže a koordinátor tréningového procesu pre 400 detí a dospelých. Futbal, tak ako ďalšie športy hráva len rekreačne. Posledné dva roky pôsobil aj ako učiteľ vlastivedy v súkromných školách. Vo voľnom čase rád číta knihy o manažmente, cestovaní a vede. Navštívil vyše 20 prevažne európskych krajín. V rámci miestnej politiky sa chce angažovať v podpore športu, cestovného ruchu, vzdelávaní a v environmentálnych témach. Jeho obľúbenými miestami na oddych v Stupave sú archeologická lokalita Rímska stanica a park. Stretnúť ho môžete najčastejšie v telocvični, na futbalovom ihrisku, alebo ťukať do notebooku v kaviarni.