Späť na všetkých kandidátov

Ing. Ľubomír Bugala
(SOM Slovensko)

Volebný obvod č.6

Narodil sa 26. 12. 1979 v Čadci, vyštudoval Fakultu financií UMB v Banskej Bystrici v odbore finančný manažment. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ finančného oddelenia firmy pôsobiacej v oblasti IT a Telekomunikácií. Miestnej politike sa venuje už od roku 2010, kedy začal pôsobiť ako predseda OZ Moja Stupava, bol vydavateľom a šéfredaktorom miestnych novín. V roku 2012 bol jedným z iniciátorov petície proti zmenám územného plánu, ktorou sa podarilo zabrániť zastavaniu oblasti mestského parku a Borníka v Stupave. Počas aktuálneho volebného obdobia pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Stupave, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu, podpredseda finančnej komisie, predseda dozornej rady spoločností TSS a VaK Stupava a člen rady školy. Do nastávajúceho obdobia sa uchádza o Vašu podporu na post mestského poslanca v Stupave.