Späť na všetkých kandidátov

Ing. Jozef Zelenák
(NEKA)

Volebný obvod č.7

Narodený 12. apríla 1966. Vysokoškolské štúdium ukončil štátnou záverečnou skúškou na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1989. Aktuálne pracuje v Národnej banke Slovenska na pozícii vedúceho oddelenia, ktorého hlavnou náplňou je obstarávanie a verejné obstarávanie. Je tiež členom správnej rady neziskovej organizácie Inštitút bankového vzdelávania, n. o. Počas aktuálneho volebného obdobia pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľstva v Stupave za 7. volebný obvod. Druhé volebné obdobie je členom majetkovej a legislatívno-právnej komisie mestského zastupiteľstva v Stupave. V nasledujúcom volebnom období sa uchádza o podporu spoluobčanov – obyvateľov Stupavy – na post mestského poslanca za 7. volebný obvod.