Späť na všetkých kandidátov

Mgr. Ján Kohútek
(NEKA)

Volebný obvod č.8

Mgr. Ján Kohútek sa narodil 25. augusta 1977 v Bratislave, vyštudoval Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, vzdelanie si následne doplnil špecializačným štúdiom na Akadémii PZ v Bratislave so zameraním na trestné právo a vyšetrovanie. Posledných 18 rokov sa trestnému právu aj aktívne venoval, v súčasnosti sa venuje vzdelávaniu dospelých. Vo voľnom čase sa venuje hudobnej a remeselnej činnosti a pravidelne si zašportuje na tenisovom kurte a futbalovom ihrisku. V nasledujúcom volebnom období sa uchádza o Vašu podporu na post mestského poslanca v Stupave za obvod Mást.