Späť na všetkých kandidátov

Stanislav Sokol
(SOM Slovensko)

Volebný obvod č.1

Má 59 rokov, je ženatý a vychoval dvoch, dnes už dospelých, synov. Keďže jeho rodina žije v Stupave už niekoľko generácií, nie je mu ľahostajné, aký bude ďalší vývoj nášho mesta. Zažili sme obdobie rozvoja, stavebného boomu, a teraz zažívame obdobie, keď sa naše „mestečko“ zmenilo na mesto bez zodpovedajúcej infraštruktúry (kapacity školy, materskej školy, dopravná situácia...), na čo veľmi dopláca. Úprimne verí, že mesto má predovšetkým slúžiť svojim občanom a že táto situácia sa dá riešiť. Preto sa rozhodol kandidovať za poslanca v tomto volebnom obvode a pomáhať tak napĺňať túto víziu. Má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie v odbore chémia. Po nástupe do praxe pôsobil vo viacerých riadiacich funkciách, či už ako zamestnanec alebo vo vlastných spoločnostiach. Od roku 1994 podniká vo výrobnej oblasti pri spracovaní dreva a kovov. Má bohaté skúsenosti s riadením pracovného kolektívu, organizovaním práce ale i riešením krízových situácií.