Späť na všetkých kandidátov

Mgr. Ľubomír Galko
(Demokratická strana)

Volebný obvod č.5

Manažér a politik, exminister obrany SR a bývalý poslanec NR SR. Narodil sa 14. februára 1968. V Stupave žije 22 rokov. Je ženatý od roku 1990 a s manželkou Danou má dve dospelé dcéry, Simonu a Luciu a dve vnúčatá. Vyštudoval odbor Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1991 – 2010 profesionálne pôsobil ako programátor-analytik, ako súkromný podnikateľ a aj ako manažér na stredných a vyšších pozíciách viacerých slovenských aj medzinárodných spoločností - Podnik výpočtovej techniky, š.p., CK Arrangement a Consulting, s.r.o., Kaufland SR, v.o.s., Interfruct Slovakia, s.r.o., DN centrum, a.s., DONA DN, a.s. V rokoch 2010–2020 pôsobil vo vrcholovej politike, v rokoch 2010 - 2011 bol ministrom obrany vo vláde Ivety Radičovej, v rokoch 2012 – 2020 bol poslancom NR SR. Bol členom viacerých výborov - Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, pričom v Osobitnom kontrolnom výbore na kontrolou činnosti Národného bezpečnostného úradu bol jeho predsedom. Od septembra 2020 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom strategickej spoločnosti Ministerstva obrany - Letecké opravovne Trenčín, a. s. V rámci komunálnej politiky ponúka spoluobyvateľom zo Stupavy svoje skúsenosti z vnútornej aj vonkajšej bezpečnosti, efektívneho a transparentného hospodárenia a boja proti korupcii. Keďže je však športovo založený a okrem ľudí má rád aj prírodu a zvieratá, chce svoje úsilie orientovať aj týmto smerom. Medzi hlavné priority bude patriť aj vytvorenie viacerých možností pre športovcov Stupavy aj v netradičných športoch a tiež zlepšenie podmienok pre našich štvornohých priateľov rodín a ich majiteľov takým systémom, aby sa zároveň skvalitnili vzťahy medzi „psíčkarmi" a „nepsíčkarmi“.