Späť na všetkých kandidátov

Ing. Patrik Kollaroci
(NEKA)

Volebný obvod č.8

Ing. Patrik Kollaroci sa narodil 25.8.2972, vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v odbore Informatika. Počas svojej 26 ročnej praxe pracoval vo viacerých zahraničných a slovenských firmách v oblasti informatiky a telekomunikácií. Posledných 16 rokov zastaval rôzne manažerské pozície. V súčasnoti pracuje 8 rokov ako technický riaditeľ mobilnej siete operátora 4ka. Aktívne sa venuje popularizácii sveta mobilných sietí medzi študentami na univerzitách i laickou verejnosťou. Aktuálne sa uchádza o Vašu podporu na post mestského poslanca v Stupave za časť Mást. Svojimi bohatými manažerskými skúsenosťami chce napomôcť k rozvoju mesta Stupava a zlepšeniu života v ňom.